Assaig de Bibliografía paremiològica catalana o sía catálech d'aquelles obres o fragments contenint dites, aforismes, consells, adagis, proverbis, mácsimes e sentencies en llénga catalanesca, ...

Dublin Core

Titre

Assaig de Bibliografía paremiològica catalana o sía catálech d'aquelles obres o fragments contenint dites, aforismes, consells, adagis, proverbis, mácsimes e sentencies en llénga catalanesca, ...

Sujet

Catalan (langue) -- Bibliographie

Créateur

Bulbena i Tosell, Antoni (1874-1943)

Éditeur

Llibrería antiga & moderna de S. Babra, llibreter antiquari (Barcelona)

Date

1915

Relation

vignette:https://estudi.univ-perp.fr/files/thumbnails/6e955186daa7f5166984ace7d527f3ec.jpg

Format

application/pdf
1 vol. (VIII-103 p.) ; 22 cm

Langue

Catalan

Type

Texte imprimé

Licence

Public Domain Mark

Provenance

Bibliothèque universitaire de Perpignan. Fonds Grando, cote 449.9 BUL